PRASY KRAWĘDZIOWE

Obliczenie siły nacisku prasy krawędziowej-Kalkulacja siły nacisku prasy-Kalkulator nacisku prasy krawędziowej

By 15 stycznia 2020 7 czerwca, 2020 No Comments

Pierwszym krokiem w celu określenia jaka prasa krawędziowa jest nam potrzebna jest dobranie odpowiedniego nacisku maszyny.

Metoda szybka wstępna: Można wyjść z prostej zależności, że potrzebujemy 8 ton nacisku na każdy 1 mm grubości na 1 metr gięcia dla stali o Rm=450 MPa dla matrycy o szerokości 8 mm.

Ta metoda służy do wstępnego określenia nacisku prasy krawędziowej

W celu dokładnego określenia nacisku w funkcji szerokości matrycy należy posłużyć się “Tabelą Siły Gięcia dla Pras Krawędziowych

Link: Tabela Doboru Siły Gięcia

Powyższa tabela pokazuje nam siłę gięcia dla prasy krawędziowej przy gięciu stali czarnej strona 1 oraz stali nierdzewnej strona 2.

Tabela także nam ukazuje jaka jest minimalna optymalna pólka zagięcia na zewnątrz oraz promień wewnętrzny.

W celu wybrania optymalnej szerokości matrycy dobrze posłużyć się poniższą zależnoscią:

Otwarcie matrycy V=gx6 do 2,5 mm, V=gx8 od 2,5 do 8 mm, V=gx10 od8 do 12 mm, V= gx12 od 12 do 25 mm. gdzie g to grubość materiału.

Leave a Reply