Uniwersalne tokarki do metalu

Tokarki do metalu uniwersalne konwencjonalne TOS Trens

Tokarki do metalu uniwersalne konwencjonalne firmy  Tos Trens  od dziesięcioleci z powodzeniem sprzedawane na rynku polskim, użytkownicy tych maszyn szczególnie cenią sobie ich solidną konstrukcję, precyzję i długoletnią bezawaryjną pracę. Uniwersalne tokarki kłowe przeznaczone są do obróbki walcowych i kołnierzowych detali w produkcji jednostkowej i seryjnej.

Parametry techniczne i wykonanie tokarek do metalu umożliwiają obróbkę zgubną i wykańczającą powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przy zachowaniu wymaganej dokładności obrabianych powierzchni. Zapraszamy do naszej oferty: tokarki do metalu.

W procesie toczenia wyróżnia się ruch główny obrotowy przedmiotu obrabianego, a także prostoliniowy ruch posuwowy narzędzia obrabiającego materiał. Oczywiście rozróżnia się wiele metod toczenia z uwagi na różne czynniki. Istnieją metody toczenia z uwagi rodzaj narzędzia, czyli metody: punktowa, kształtowa, obwiedniowa.

Inne metody są wyróżnione także ze względu na położenie osi obrotu przedmiotu (poziome i pionowe), na kierunek ruchu posuwowego (wzdłużne, kopiowe, poprzeczne), na rodzaj powierzchni (toczenie zewnętrzne (obtaczanie), toczenie wewnętrzne (wytaczanie, roztaczanie). Z kolei obróbkę wiórową można podzielić na takie rodzaje jak zgrubna, średnio dokładna, dokładna i bardzo dokładna.

Toczenie jest jednym z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych sposobów obróbki metali metodą skrawania. Polega na oddzieleniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu obrabianego na urządzeniu zwanym tokarką w celu nadania mu odpowiedniego kształtu, gładkości i wymiarów. Czynność ta może by wykonywana nożem pojedynczym lub za pomocą kilku ostrzy (toczenie wielonożowe) zamocowanych w jednym imaku, co znacząco wpływa na wydajność pracy. Przebieg procesu toczenia uzależniony jest również od prędkości, głębokości skrawania oraz posuwu.

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS.

Czuj się swobodnie, dzwoniąc do nas Pn-Pt: 8 – 16. Jeśli potrzebujesz skontaktować się w innym czasie,
wyślij wiadomość.