Technologie

Oprogramowanie do wycinarek laserowych METALIX cncKad z funkcją Autonestingu

By 18 października 2019 18 marca, 2021 No Comments

METALIX cncKad oferuje cały zakres możliwości  CAD/CAM dla wykrawarek, wycinarek laserowych i wodnych, wypalarek plazmowych i gazowychnożyc gilotynowych, maszyn do obróbki zwojów blachy, szynoprzewodów oraz wielofunkcyjnych maszyn CNC, włącznie z obsługą urządzeń sortujących i sztaplujących, dołączonych do maszyny. Zaawansowana technologia łączy projektowanie, automatyczne i ręczne wyposażanie w narzędzia, automatyczne i ręczne zagnieżdżanie, wydajne generowanie kodów NC, ich graficzną symulację oraz komunikację z maszyną (DNC). CncKad jest jedynym systemem, który w tym samym module integruje możliwości CAD/CAM. Geometria, wymiary i technologia (wycinanie/wykrawanie) są całkowicie zasocjowane; kiedy zmodyfikujesz geometrię, cncKad automatycznie zaktualizuje wymiary oraz definicje wykrawania lub wycinania.

Do tej pory cncKad obsłużył ponad 1300 różnych modeli maszyn ponad 160 producentów, a w razie potrzeby dodawane są kolejne. To potężne rozwiązanie umożliwia również przenoszenie części z jednej technologii lub rodzaju maszyny na drugi, jak np. z wykrawarki na wycinarkę.

CncKad wyposażony w modułowy i elastyczny interfejs wstążki oferuje następujące zaawansowane technologie:

 1. WYCINANIE

CncKad dla wycinania tworzy pomost między rysunkami w Twoim systemie CAD a Twoją wycinarką.  Za pomocą kilku kliknięć można wygenerować wydajne programy na Twoją maszynę, optymalizujące zarówno wykorzystanie materiału jak i czas pracy maszyny.

Na wydajność cięcia mogą mieć wpływ takie czynniki, jak głowica, gaz, soczewka, obróbka naroża, optymalizacja cięcia, czy mikropołączenia. Można zmodyfikować proponowane parametry i edytować tabele technologii wycinania według własnych potrzeb.

Można łatwo kontrolować wspólne cięcia, wycinanie części po części, kolejność cięcia, oraz wszelkie inne specyficzne sposoby obróbki arkusza.

CncKad optymalizuje wybrane metody w celu zminimalizowania czasu produkcji, biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia maszyny. Następnie postprocesor przekształca te działania w wydajne programy NC.

Funkcje wycinania obejmują:

 1. GENEROWANIE KODU NC

CncKad optymalizuje czynniki produkcji, aby zminimalizować wymagany czas przetwarzania, biorąc pod uwagę możliwości i ograniczenia maszyny. Postprocesor  następnie konwertuje te kroki na wydajne programy NC, które można symulować na ekranie graficznym cncKad.

CncKad oblicza czas pracy maszyny i generuje szczegółowe raporty do wykorzystania na produkcji lub przez dział księgowości.
Powstały program NC można przenieść na maszynę przez bezpośrednie połączenie (DNC), sieć firmową lub pendrive.

 1. MODUŁ SYMULACJI

Moduł symulacji cncKad jest wszechstronnym narzędziem do wyświetlania, testowania, edytowania kodu NC przez wprowadzenie korekt i zmian, oraz symulowania wyników. Można symulować dowolne kody NC i patrzeć jak Twoja maszyna przetwarza arkusze części.

 • Graficznie symuluje dowolny program NC
 • Umożliwia ładowanie i symulowanie klasycznych programów, napisanych uprzednio na maszynie
 • Pozwala na edytowanie programów NC i podglądanie procesu na ekranie graficznym
 • Zezwala na zmianę narzędzi w rewolwerze maszyny, zgodnie z ustawieniami kodu NC
 • Automatycznie sprawdza kod NC, czy nie występują w nim błędy takie jak: brakujące parametry, błędy zacisków, czy błędy przesuwu

Funkcja „Z NC do DFT” (Tape-to-Shape) pozwala przekonwertować klasyczne pliki NC na grafikę z obróbką, omijając konieczność graficznego tworzenia części.

Funkcja „Z NC do DFT” automatycznie przekłada załadowany klasyczny plik NC na rysunek, który zostanie wyświetlony na ekranie symulacji graficznej. Tam można zarządzać ich graficzną reprezentacją tak, jak innymi rysunkami cncKad: edytować elementy, dodając kształty czy wymiary. Można także powrócić do etapu obróbki i zmienić istniejące definicje obróbki lub dodać nowe (dla wycinania czy wykrawania).

 1. AUTONEST (NESTING)

Zlecenia dzienne

Dzięki funkcji dziennego zlecenia można łatwo przetwarzać wiele plików jednocześnie.

Za pomocą kilku kliknięć myszką, funkcja dziennych zleceń umożliwia grupowe przetwarzanie zleceń plików rodzimych cncKad, plików DXF, DWG i plików w innych formatach CAD, włącznie ze sprawdzaniem geometrii (zamykanie otwartych konturów), obróbką (wycinaniem i/lub wykrawaniem), automatycznym zagnieżdżaniem, generowaniem NC, generowaniem raportów i wysyłaniem na produkcję (aktualizowanie baz danych i JobTrack).

Podczas importowania części cncKad do zagnieżdżania, AutoNest może automatycznie aktualizować części, aby odzwierciedlić zmiany w geometrii i obróbce z cncKad.

AutoNest może ładować zlecenia generowane przez systemy ERP/MRP lub z Excela, importując proste pliki CSV

Zagnieżdżanie automatyczne

AutoNest jest wydajnym narzędziem zagnieżdżania, oferującym pełen zakres wszechstronnych metod zagnieżdżania automatycznego i ręcznego, mającym na celu osiągnięcie najlepszych możliwych rozwiązań zagnieżdżania.

AutoNest wylicza efektywne rozwiązania zagnieżdżania, biorąc pod uwagę kombinacje obracanych i odzwierciedlonych części, grupowanie, szyki grup części, zagnieżdżanie oparte na narzędziach w rewolwerze, priorytet części, wymiary arkusza lub resztki, oraz kierunek oraz możliwie minimalną liczbę podzagnieżdżeń.

Automatyczne opcje zagnieżdżania:

Dynamiczne wspólne cięcia

AutoNest umieszcza części tak, aby przylegające krawędzie były przetwarzane naraz, oszczędzając w ten sposób materiał i czas pracy maszyny, gaz i prąd a także zużycie narzędzi.

AutoNest wylicza automatycznie i ukazuje na różowo wspólne cięcia, za każdym razem, gdy ręcznie przesuniesz lub umieścisz część na arkuszu.

Wspólne cięcie jest automatycznie generowane od nowa podczas przenoszenia części z jednego miejsca na drugie.

Odpady

Po uruchomieniu automatycznego zagnieżdżania w celu umieszczenia części na arkuszu, AutoNest pozwala zarządzać odpadem materiału arkusza, aby nie został zmarnowany.

Po uruchomieniu kolejnego zagnieżdżania funkcja AutoNest umieszcza nowe części w niewykorzystanej części arkusza, maksymalizując w ten sposób zarządzanie arkuszem i jego wydajność.

Zagnieżdżanie wieloarkuszowe

Jedno zagnieżdżenie może zawierać wiele kopii arkuszy z takim samym rozmieszczeniem części na podzagnieżdżeniach. Podzagnieżdżenia mogą być generowane na różnych rozmiarach arkuszy. Arkusze są wybierane automatycznie z bazy danych arkuszy pod kątem wydajności i minimalnej liczby podzagnieżdżeń.

Zagnieżdżanie wielomateriałowe

Jedno zagnieżdżenie może zawierać kilka podzagnieżdżeń, każdy z innym materiałem i grubością. Części z tego samego zlecenia, ale z innym materiałem/grubością są sortowane automatycznie i zagnieżdżane na odpowiednich arkuszach podczas zagnieżdżania automatycznego.

Zagnieżdżanie ręczne

AutoNest umożliwia interaktywne pozycjonowanie na arkuszu poszczególnych części i grup części. Zachowujesz kontrolę nad procesem zagnieżdżania przez przeciąganie, obracanie, odzwierciedlanie, wyrównywanie, ustawianie w szyku i grupowanie części.

AutoNest kieruje Cię ku tworzeniu lepszych zagnieżdżeń:

 • Ostrzega przed ruchomymi skrawkami
 • Ostrzega o częściach umieszczonych jedna na drugiej
 • Unika zdefiniowanych obszarów zacisków
 1. RAPORTY

Raporty AutoNest występują w formatach DOC, XLS, XLSX, oraz TXT i można je dowolnie edytować dodając parametry, dane i grafikę, jak na przykład własne logo.

Szablony są w pełni dostosowywalne do Twoich potrzeb, z możliwością wyświetlenia praktycznie każdego szczegółu części i maszyny.

Rodzaje raportów w AutoNest:

 • Raporty zamówienia i podzagnieżdżeń
 • Raporty z kodem kreskowym
 • Raporty z etykietą
 • Raporty zwykłego tekstu do integracji z systemami ERP/PDM

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi innymi artykułami:

Kalkulacja dobór siły nacisku prasy krawędziowej w zależności od technologii gięcia.

Oprogramowanie CAD do wycinarek laserowych firmy Metalix.

Prasy krawędziowe CNC BAYKAL serii APHS oraz APHE

Problem z linią gięcia na prasie krawędziowej. Ustawianie linii gięcia na prasie

Jakie wyposażenie powinna mieć prasa krawędziowa?

Autonest z Metalix

AutoNest z Metalix