Prasy mimośrodoweAKTUALNOŚCI FIRMOWE

Prasy Mimośrodowe- charakterystyka

By 9 lutego 2022 20 maja, 2022 No Comments
Prasa mimośrodowa CGPC 6

Prasy Mimośrodowe- charakterystyka

Prasy mimośrodowe wśród pras mechanicznych stanowią najliczniejszą grupę maszyn używanych w procesach obróbki plastycznej. Prasą mimośrodową nazywa się prasę, która posiada możliwość zmiany wielkości skoku suwaka za pomocą tulei mimośrodowej osadzonej na wykorbieniu wału. Dzięki czemu można otrzymać szereg wartości skoków.

Prasy mimośrodowe jeszcze do niedawna stanowiły podstawowe wyposażenie wielu zakładów, gdzie dzięki swojej dużej uniwersalności wykorzystywano je do realizacji różnorodnych operacji technologicznych. Do zalet pras mimośrodowych można zaliczyć między innymi:

 • możliwość zmiany wartości skoku suwaka, która w połączeniu z regulacją położenia suwaka umożliwia współpracę z różnymi tłocznikami,
 • prosta i wygodna obsługa umożliwiająca pracę pojedynczymi skokami przy ręcznym podawaniu wsadu i odbieraniu wyrobów,
 • możliwość pracy zarówno skokami pojedynczymi jak i w cyklu ciągłym,
 • stosunkowo niska cena.

Szereg cennych zalet powoduje, że prasy mimośrodowe również obecnie stanowią liczną grupę maszyn wykorzystywanych w przemyśle (pomimo coraz większego rozpowszechnienia pras hydraulicznych).

Klasyfikacja

Prasy mimośrodowe budowane są o dużej rozpiętości nacisków, wahającej się od 10 kN do ponad 6000 kN. Podstawowym kryterium podziału pras mimośrodowych jest kształt korpusu, który może być:

 • wysięgowy,
 • ramowy

Zdecydowana większość pras mimośrodowych posiada korpus wysięgowy, co stwarza bardzo korzystne warunki eksploatacji i obsługi, ze względu na dostęp do przestrzeni roboczej z trzech stron, a w przypadku pras z przelotem w korpusie, z czterech stron.

Drugim kryterium podziału pras mimośrodowych jest możliwość zmiany położenia suwaka i stołu prasy, według którego tego typu maszyny dzieli się na:

 • prasy stałe,
 • prasy przechylne.

Trzecim kryterium podziału pras mimośrodowych jest sposób podparcia wału korbowego, według którego dzielą się na:

 • prasy z wałem jednostronnie łożyskowanym,
 • prasy z wałem dwustronnie łożyskowanym,
 • prasy z wałem jednostronnie łożyskowanym z dodatkowym podparciem czopa korbowego.

Ze względu na położenie wału korbowego prasy mimośrodowe można podzielić na:

 • _ prasy z wałem położonym prostopadle do przodu prasy (układ charakterystyczny dla pras z wałem jednostronnie łożyskowanym, oraz jednostronnie łożyskowanym z dodatkowym podparciem),
 • prasy z wałem położonym równolegle do przodu prasy (układ charakterystyczny dla pras z wałem dwustronnie łożyskowanym).

Na bazie konstrukcji pras mimośrodowych powstało wiele odmian pras specjalizowanych i specjalnych, przystosowanych do wykonywania określonych operacji. Do tego typu pras można zaliczyć między innymi:

 • prasy z rogiem stosowane do dziurowania i nitowania,
 • prasy z powiększonym wysięgiem,
 • prasy dwupunktowe, w których istnieje możliwość mimośrodowego obciążania suwaka,
 • prasy o zmniejszonym skoku, nazywane czasami automatami do wykrawania.

 


Prasa mimośrodowa CPC

Prasa mimośrodowa CPC