Technologie

Przewaga pras SERVO ELEKTRYCZNYCH nad hydraulicznymi

By 19 maja 2022 No Comments
Hydruliczna Prasa Krawędziowa CNC Weinbrener

Wyzwania stojące obecnie przed producentami związane z gięciem i formowaniem nie zmieniły się zbytnio od czasu opracowania elektrycznych pras krawędziowych, chociaż bezpieczeństwo i troska o środowisko stały się bardziej widoczne w ostatnich latach.

Producenci nadal muszą wytwarzać części szybciej, wydajniej i po niższych kosztach niż wcześniej.

Brak wykwalifikowanych pracowników pozostaje głównym wyzwaniem związanym z operatorami pras krawędziowych. Przestarzałe maszyny wymagają dużo doświadczenia ze strony operatora, który rozumie proces gięcia — jak ustawić podkładki pod matryce i dokładnie obliczyć naddatek na gięcie oraz sekwencje gięcia. Jednak wielu wysoko wykwalifikowanych operatorów pras krawędziowych przechodzi na emeryturę, a nie tak wielu początkujących operatorów pras krawędziowych podąża ich śladami.

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracowników nigdy nie była większa, ponieważ obsługa oprzyrządowania prasy krawędziowej przez ludzi w maszynie, która gnie blachę, niesie ze sobą nieodłączne zagrożenia. Uświadomiono sobie również, że urządzenia przemysłowe mogą odgrywać rolę w tworzeniu miejsc pracy, które są lepsze dla środowiska.

W jaki sposób ewoluują elektryczne prasy krawędziowe, aby sprostać wyzwaniom związanym z szybkością i wydajnością? Jakie są aktualne i krytyczne zmiany?

W pełni elektryczne prasy krawędziowe ewoluowały, aby ułatwić i zwiększyć niezawodność procesów gięcia dla operatorów. Nie mają problemów z wahaniami lepkości hydraulicznej w ciągu dnia. Prasy krawędziowe ze śrubą kulową i serwonapędem zapewniają natychmiastowe przyspieszanie i zwalnianie, dzięki czemu operacje gięcia w powietrzu są bardzo dokładne i powtarzalne. Prasy krawędziowe z napędem na śrubach kulowych odczytywane z enkoderów obrotowych na serwomotorze osiągają dokładność/powtarzalność do 0,004 mm. W rezultacie można drastycznie skrócić czas ustawiania i korekt między gięciami. Po ustawieniu określonego kąta operatorzy wiedzą, czego mogą się spodziewać po maszynie od rana do końca zmiany.

Interfejsy użytkownika na tego typu maszynach są często wyposażone w symulację graficzną, funkcje sieciowe i możliwości programowania offline. Nie tylko pozwala to operatorom przy maszynach na wirtualne określanie kolejności gięcia, ale inżynierowie w biurze mogą również programować zadania dla operatorów.

Technologia elektryczna prasa krawędziowa

Elektryczne prasy krawędziowe zużywają znacznie mniej energii elektrycznej niż większość tradycyjnych maszyn hydraulicznych, ponieważ zużywają mierzalną energię tylko wtedy, gdy belka gnąca jest w ruchu. Ponieważ nie ma hydrauliki, nie ma też kłopotliwej wymiany oleju hydraulicznego.

Prasy elektryczne są od 30% do 50% szybsze niż prasy krawędziowe hydrauliczne. Prasy krawędziowe mają punkt zatrzymania 0 i natychmiast przełączają się z wysokiej prędkości zbliżania na wysoki moment obrotowy do prędkości gięcia. Skraca to czasy cykli w porównaniu z hydraulicznymi prasami, ponieważ eliminuje przerwę, która zwykle występuje w prasach hydraulicznych podczas zmiany z dużej prędkości na prędkość gięcia i z ruchu w dół do góry.

Hydrauliczny tłok prasy krawędziowej zazwyczaj porusza się w dół, zatrzymuje się w odległości nad materiałem zwanym punktem wyciszenia, przełącza się na wolniejszą prędkość gięcia, osiąga punt zaprogramowany, zatrzymuje się podczas przesuwania zaworu, a następnie powraca do góry. I odwrotnie, prasa elektryczna eliminuje potrzebę zatrzymywania się nad materiałem za pomocą punktu wyciszenia 0, natychmiast przełącza się na prędkość formowania i minimalizuje odległość, jaką tłok musi pokonać w trybie powolnym, z wysokim momentem obrotowym, następnie natychmiast zmienia kierunek i wraca w szybkim tempie.

Prasa serwo elektryczna średnio zużywa o 50% mniej energii niż jego odpowiedniki hydrauliczne. W hydraulicznej prasie krawędziowej przy włączonej pompie stale krąży olej, w przeciwieństwie do elektrycznej prasy krawędziowej, która wykorzystuje energię tylko podczas pracy. Biorąc pod uwagę, że jeśli konwencjonalna prasa krawędziowa pracuje 12 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu, zużyje ~ 35 000 kWha rocznie. Elektryczna prasa krawędziowa w tym samym czasie i warunkach pracy zużywa tylko ~ 17 500 kWh rocznie.

Ponieważ elektryczna prasa krawędziowa nie wymaga oleju ani płynów hydraulicznych, wszystkie procesy związane z płynami są eliminowane. Wytwórcy nie muszą kupować, wymieniać ani utylizować płynów na bazie ropy naftowej. Oszczędza to koszty robocizny, a także eliminuje ryzyko wycieków i nie wymaga konserwacji w oparciu o wymianę filtrów i olejów.