Technologie

Prasa krawędziowa vs. centrum gnące – czym się wyróżniają?

By 25 czerwca 2024 26 czerwca, 2024 No Comments
centra gnące do blachy

Gięcie blachy jest kluczowym procesem w produkcji elementów metalowych, takich jak meble, fasady, panele drzwiowe, elementy wind i schodów ruchomych, maszyny, szafy i skrzynki elektryczne. Prasa krawędziowa i centrum gnące to dwie popularne technologie gięcia blachy, które różnią się zasadą działania oraz możliwościami. Porównajmy oba urządzenia, aby lepiej zrozumieć ich charakterystyki i zastosowania.

Zasada działania prasy krawędziowej

Prasa krawędziowa wykorzystuje pionowy ruch górnej belki (suwaka) przeciw dolnej, nieruchomej belce. Na górnej belce montowane są stemple, a na dolnej matryce. Proces gięcia odbywa się przez nacisk stempla na blachę, która jest podtrzymywana przez matrycę.

Cechy charakterystyczne

 • Zmiana narzędzi: wymaga ręcznej zmiany narzędzi w zależności od grubości materiału, rozmiaru detalu oraz wymaganego kąta i promienia gięcia. Proces ten może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut.
 • Automatyzacja: możliwość wyposażenia w systemy wspomagające gięcie, takie jak laserowe czujniki korygujące kąt gięcia i mierniki grubości blachy.
 • Precyzja: Serwoelektryczne prasy mogą być wyposażone w systemy takie jak Lazer Safe, które automatycznie mierzą i korygują kąt gięcia.
 • Gięcie pozytywne i negatywne: wymaga ręcznego obrotu detalu na drugą stronę, co generuje dodatkowy czas.
 • Automatyzacja procesu: możliwość zastosowania robota antropomorficznego do podawania, przetrzymywania detali i zarządzania przezbrojeniem maszyny.

Zasada działania centrum gnącego

Centrum gnące działa na zasadzie dwupłaszczyznowego ruchu narzędzi (ostrzy gnących), które punktowo dotykając zamocowaną formatkę blachy, dokonują gięć pozytywnych i negatywnych bez potrzeby ręcznego odwracania detalu.

Cechy charakterystyczne

 • Stabilność i precyzja: detal jest trzymany i obracany przez manipulator, co zapewnia stabilny chwyt o nacisku ok. 90 ton, gwarantując poprawność gięcia.
 • Szybkie przezbrojenie: ustawienie ostrzy w odpowiedniej pozycji trwa zaledwie kilka sekund.
 • Czas cyklu gięcia: kilkukrotnie krótszy niż w prasie krawędziowej, co przekłada się na wyższą wydajność produkcji.
 • Zakres gięć: możliwość wykonywania bardziej skomplikowanych gięć i uzyskiwania zaokrągleń, które są trudne do osiągnięcia w prasie krawędziowej.
 • Automatyzacja: możliwość pełnej automatyzacji, w tym załadunku i rozładunku formatki, co minimalizuje rolę operatora.

Prasa krawędziowa a centrum gnące – porównanie obu technologii

 • Zmiana narzędzi: prasa krawędziowa wymaga ręcznej zmiany narzędzi, podczas gdy centrum gnące ma stałe narzędzia, które są aktywowane lub dezaktywowane w zależności od potrzeby.
 • Czas przezbrojenia: znacznie krótszy w centrum gnącym (kilka sekund) niż w prasie krawędziowej (do kilkudziesięciu minut).
 • Zautomatyzowanie procesu: centrum gnące oferuje wyższy stopień automatyzacji i krótszy czas cyklu gięcia.
 • Zakres i precyzja gięć: centrum gnące umożliwia bardziej skomplikowane gięcia i dokładniejsze zaokrąglenia.
 • Ingerencja operatora: prasa krawędziowa wymaga większego zaangażowania operatora, zwłaszcza przy zmianie narzędzi i obrocie detali, podczas gdy centrum gnące minimalizuje tę potrzebę dzięki automatyzacji.

Alternatywne rozwiązania dla centrów gnących i pras krawędziowych

Prima Power opracowała urządzenie Fast Bend , które łączy cechy pras krawędziowych i centrów gnących. Podobnie jak prasy krawędziowe, wymaga ręcznego podawania detalu, który jest automatycznie blokowany na czas gięcia. Gięcia odbywają się przez ostrza gnące, bez potrzeby obrotu detalu, a obroty o 90 stopni realizowane są ręcznie przez operatora. Mimo że część czynności jest wykonywana ręcznie, proces jest mniej obciążający dzięki wyposażeniu maszyny w powietrzny stolik.

Prasa krawędziowa i centrum gnące oferują różne podejścia do procesu gięcia blachy, z unikalnymi zaletami i ograniczeniami. Wybór odpowiedniej technologii zależy od specyficznych wymagań produkcyjnych, takich jak stopień skomplikowania gięć, wymagana precyzja, czas cyklu oraz poziom automatyzacji. Centra gnące są bardziej innowacyjne i efektywne w kontekście automatyzacji i wszechstronności, podczas gdy prasy krawędziowe mogą być bardziej odpowiednie dla prostszych zadań wymagających częstej zmiany narzędzi.